De agenda voor het seizoen 2022 / 2023 kun je hieronder vinden. Alle data zijn onder voorbehoud en uiteraard zo de Heere wil en wij leven.

DatumSprekerOnderwerp
8 oktober 2022Ds. G. GerritsenMag ik nalaten belijdenis te doen?
5 november 2022Dhr. A. LasscheDe invloed van kunstmatige intelligentie op ons dagelijks leven.
3 december 2022Dhr. L. Bolier
(Stichting Bethlehem)
Toekomstperspectief voor de armsten in Pretoria.
7 januari 2023Dhr. A. Alderliesten
(St. Schreeuw om leven)
Abortus en het ongeboren leven.
4 februari 2023Dhr. J.A. DonAfhankelijk leven en stille tijd.
4 maart 2023
Mw. H. Zwanenburg
(St. De Vluchtheuvel)
(Over)leven in een donkere tijd.
1 april 2023Mw. E. Zandee-KranendonkOmgaan met kruizen in je leven.
6 mei 2023St. Mir WamOekraïne. Hoe ziet een land er uit na een jaar geweld?
3 juni 2023Dr. Ir. S.M. de Bruijn
(Hoofdredacteur RD)
De misleiding door social media.

Praktische informatie

De avonden worden gehouden in Barneveld, Koterweg 5. Je kunt binnenlopen vanaf 19:15 uur. Om 19:30 uur zullen we met elkaar beginnen met zingen, Bijbellezen en gebed. Na de opening zal de spreker ons meenemen in het onderwerp van die avond. Uiteraard is er voldoende ruimte voor pauze waar je iets te eten en te drinken kunt krijgen. Na de pauze is er gelegenheid voor vragen. Rond 22:00 uur proberen we de avond af te ronden. Bij de uitgang is er een collecte. Je kunt je bijdrage ook overmaken op nummer NL06RABO0129309095.